Еволюцията на технологиите - път към развитието на света!

Изготвен проект от Мартин Тихомиров Тотев и Фатменур Бейтиева Ердинчева за Национална олимпиада по Информационни технологии

С всеки изминал ден разбираме, че технологиите и мобилната комуникация са неизменна част от нашия съвременен живот и не можем да избегнем социалното пространство и мобилната електроника, благодарение на които светът продължава да се развива.
Безжичните комуникации осигуряват възможности за връзки с подвижни абонати. Те предоставят всички видове услуги на обикновената телефонна връзка. Основният им отличителен белег е мобилността.

Мобилни комуникации: какво е мобилна мрежа?

Мобилните комуникации (мобилна телефония) e използването на телекомуникации в мобилните телефонни мрежи.
Условно се разделят на поколения, означавани с цифра и „G“ – 1G, 2G, 3G, 4G (G от англ. generation – поколение).
Условно, защото повечето поколения обединяват няколко стандарта за пренос на данни.

Инфраструктурата на мобилните оператори се състои в създаването на клетъчна мрежа от частично застъпващи се зони на радиообхват, наречени клетки.
По тази причина мобилните технологии често се наричат клетъчни.

Клетъчна мрежа: осъщестяване на радиовръзка

Клетъчната мрежа представлява разпределена телефонна мрежа чрез радиовръзка, съставена от множество съседни една на друга „клетки“, всяка от които се обслужвана от отделен предавател с фиксирано местоположение, наречен базова станция. Всяка клетка покрива определена площ, а всички клетки заедно осигуряват радио покритие на значително по-широк географски регион. Това дава възможност да бъдат обслужвани едновременно множество мобилни устройства (например мобилни телефони, пейджъри и др.), независимо от това дали са стационарни или се движат от една клетка в друга, и да се осъществява радиовръзка между тях.

Клетъчните мрежи предлагат редица предимства пред другите им алтернативи:
-повишен капацитет (обслужване на много потребители едновременно)
-понижен разход на енергия (както от индивидуалните устройства, така и от базовата станция)
-по-широко покритие
-ниски смущения

Един прост пример за клетъчна мрежа е системата за радиовръзка на шофьорите на старите таксита, при която компанията поддържа няколко приемо-предавателя в града, всеки управляван от отделен оператор.

www.000webhost.com